Teatrul pentru copii si tineret - Colibri

Simpozionul Internațional de Sculptură „Drumuri Brâncușiene”, ediția a XI-a, 2024

Cea de a XI-a ediție a Simpozionului Internaţional de Sculptură “Drumuri Brâncuşiene” se va desfășura la Craiova în perioada 1-30 Septembrie 2024.

Tema de anul acesta este Infinitul brâncușian. Produsele culturale ale Simpozionului vor fi două lucrări sculpturale din marmură albă, realizate în stil abstract sau figurativ, la latitudinea sculptorilor. La dispoziția fiecărui sculptor va fi pus câte un bloc din marmură cu dimensiunea de 90x90x250(h) și formă dreptunghiulară, la care se adaugă un soclu de 100x100x50(h).

Perioada de înscriere a proiectelor este 28 iunie – 15august 2024. În urma concursului de proiecte un juriu format din specialiști în domeniu va selecta două proiecte în marmură și un proiect de poartă monumentală. Rezultatul final al selecției va fi făcut public pe data de 23 august 2024.

Spațiul de lucru va fi Parcul Tineretului din Craiova.

Organizatori:

Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” Craiova, prin Compartimentul Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliul Local al Municipiului Craiova şi a Primăriei Municipiului Craiova

Parteneri:

R.A.A.D.P.F.L. Craiova, R.A.T. Craiova, Compania de Apă Oltenia S.A., Poliţia Locală a Municipiului Craiova.

Juriu:

Componența juriului va fi anunțată ulterior, pe parcursul perioadei de înscriere.

Calendar

Simpozionul va începe la 2 septembrie 2024, ora 10:00 şi se va încheia la 30 septembrie 2024. Sculptorii sunt obligați să finalizeze lucrarea până la data de 28 septembrie, inclusiv.

Înscrierea participanţilor:

Înscrierea la Simpozion se va realiza prin trimiterea la adresa de e-mail tradem@tradem.ro, în perioada 28 iunie – 15 august 2024 a următoarelor documente:

Curriculum Vitae,
Portofoliu cu lucrările reprezentative (5-7 lucrări realizate în diverse materiale)
O fotografie a machetei lucrării ce se doreşte a fi realizată respectând tema de inspirație, prezentată din 4 perspective – față, lateral dreapta, lateral stânga și spate.
O fotografie recentă a artistului în alb-negru

Selecţia participanţilor:

Conceptul artistic va trebui să sugereze tema dată.

Principalele criterii de selecție îl vor reprezenta originalitatea și încadrarea proiectului în tema propusă.

Rezultatul selecţiei va fi publicat în data de 23 august 2024, pe site-ul: www.tradem.ro.

Obligaţiile părților:

Participanții

Cei doi sculptori selectați pentru a realiza lucrările în marmură vor lucra cu propriile unelte și consumabilele, pe amplasamentul stabilit, având în vedere răspunderea atât pentru propria securitate, cât şi a celor din jur. În prima zi a Simpozionului vor prezenta o asigurare de răspundere civilă, respectiv o asigurare de sănătate a propriei persoane, în caz contrar vor semna, pe răspundere proprie, un acord privind renunţarea la orice pretenţii față de organizator, în acest sens.

Lucrările trebuie finalizate până la data de 38 septembrie 2024, inclusiv.

Sculptori selectați vor suporta toate cheltuielile legate de deplasarea din localitatea de domiciliu până în Craiova, precum și cheltuielile de masă, pe tot parcursul Simpozionului.

Organizatorii

Organizatorii vor oferi un spațiu de lucru în aer liber dotat cu corturi de protecție împotriva căldurii excesive.

Vor fi puse la dispoziţia participanților facilităţile de bază: apă, electricitate, macara (maxim de două ori pe săptămână) și lemn necesar platformei de lucru pentru lucrările de artă care vor fi realizate.

Blocurile de marmură sunt puse la dispoziție de către Organizator, la dimensiunile precizate anterior.

Cazarea participanților va fi asigurată începând cu data de 1 septembrie 2024 și până la 30 Septembrie 2024.

Remuneraţie:

Sumele de bani care reprezintă contravaloarea drepturilor de autor pentru realizarea operelor de creație sunt de 15.000 de lei net (echivalent a aproximativ 3.000 de euro) pentru fiecare lucrare din marmură.

În prima zi a Simpozionului se achită sculptorilor care lucrează în marmură un avans de 20% adică 3.000, diferenţa urmând a fi primită la data de 30 septembrie 2024, după întocmirea procesului verbal de recepţie a lucrării.

În cazul nefinalizării sau finalizării parţiale a lucrărilor din marmură plata finală nu va mai fi efectuată, iar sculptorul va fi obligat să despăgubească organizatorii cu suma de 15.000 lei, cu titlul de daune-interese.

Clauză specială:

Autorii transmit beneficiarului, în mod irevocabil și exclusiv, drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală asupra lucrărilor (operei de creație artistică), conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum și dreptul de folosință a imaginii, cu privire la evenimente asociate Simpozionului.

Vizibilitatea evenimentului:

Mediatizarea va fi asigurată prin comunicate de presă în ziare, televiziune şi în publicaţiile de specialitate, media audio-vizuală și online. Publicul larg va fi informat prin afişe, invitaţii, anunţuri, ştiri difuzate la radiourile locale şi naţionale.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon: 0740.250.413 sau pe adresa de e-mail tradem@tradem.ro.

Da mai departe:

Facebook
Youtube
Instagram