Teatrul pentru copii si tineret - Colibri

Informatii publice

 

I. Prezentare cadru instituţional 

   1.1.  Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

 •    Ordonanța Guvernului nr. 21 /2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic
 •    Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
 •    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind  managementul instituțiilor publice de cultură
 •    Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice
 •    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
 •    Legea nr. 227/2015 consolidată privind Codul Fiscal
 •    Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 •    Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii
 •    Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil
 •    Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 •    Legea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
 •    Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă
 •    Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 •    Metodologia de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

    1.2. Conducerea

    1.3. Regulamente

       1.3.1. Regulament de organizare și funcționare

       1.3.3. Contractul colectiv de muncă

    1.4. Organigrama instituției

       1.4.1. Organigrama instituției 2017

       1.4.2. Organigrama instituției 2018

       1.4.3. Organigrama instituției 2019

       1.4.4. Organigrama instituției 2021

       1.4.5. Organigrama instituției 2023

    1.5. Carieră

    

Anunț concurs - Contabil Șef, gradul II, studii superioare

 Anunț Concurs de proiecte de management

   Anunț concurs - Contabil Șef, gradul II, studii superioare

   Anunț - Examen de promovare în grade

   Anunț - Examen de promovare în grade

    Anunț - Examen de promovare în grade

    Anunț - Examen de promovare în grade

    Anunț concurs - Regizor tehnic, treapta I, studii medii

    Anunț concurs - Economist, gradul IA, studii superioare

    Anunț concurs - Post de Contabil Șef

    1.6. Rapoarte

 

 

 II. Informații de interes public

    2.1. Solicitări

 • Legea nr. 544/2001
 • HG nr. 123/2002

    2.2. Buletinul informativ al informațiilor de interes public

    2.3. Buget

   2.4.  Bilanț

   2.5. Achiziții publice

   2.6. Declarații de avere și interese

      2.6.1. Adriana Teodorescu, manager (2013 - 2022)

      2.6.2. Andreea Popescu, contabil șef (05.03.2019 - 17.09.2021)

      2.6.3. Georgiana Dinescu, manager (2022 - prezent)

      2.6.4. Oana Anghel, contabil șef (17.09.2021 - 18.11.2022)

      2.6.5. Denisa Gae, contabil șef (2022 - prezent)

   2.7. Situația drepturilor salariale și tipurile de beneficii - Transparența bugetară conform art. 33, Legea Cadru 153/2017

   2.8. Formulare tip

  2.9. Documentații de atribuire - Contract comandă lumini

 III. Contact

   Teatrul pentru copii și tineret „Colibri”, Craiova

   Str. Calea București, nr. 56

   200515, Craiova, Dolj, România

   E – mail: colibricolibri2012@yahoo.ro

                  craiovacolibri@yahoo.com - Contabilitate

   Website: www.teatrulcolibri.ro

   Facebook: Teatrul Colibri

   Tel: 0251.416.323
   Rezervări: 0251.412.473

 

 

Da mai departe:

Facebook
Youtube
Instagram