Teatrul pentru copii si tineret - Colibri

Editia 2018

Puppets Occupy Street 
Earth Edition 2018
 
Earth Edition 2018
 

În 2018, păpușari din lumea întreagă, păpuși uriașe, care alegorice, spectacole pe străzi, în parcuri, grădini, piețe publice, ateliere, expoziții pun Pământul în centrul universului Puppets Occupy Street și anunță închiderea conceptului cu povești, întâmplări și creații care au pus în valoare elementele primordiale, Apa, Focul, Aerul, sub semnul cărora s-au aflat ultimele trei ediții ale festivalului.

Puppets Occupy Street  este organizat de Teatrul Colibri și finanțat de Primăria și Consiliul Local Municipal Craiova, bucurându-se de susținerea partenerilor tradiționali din domeniile public și privat: regii autonome, instituții de cultură, forțe de ordine, precum și a unui număr tot mai important de voluntari și sponsori.
Și-au anunțat participarea la ediția cu numărul 5 a Festivalului Puppets Occupy Street companii de teatru private și artiști independenți din 17 țări.

Puppets Occupy Street  - Earth Edition 2018 înseamnă aproape 400 de evenimente, oferite gratuit publicului, desfășurate concomitent în 21 de spații, față de ediția pilot din 2014, când în cele 8 zile de festival s-au organizat 85 de evenimente.

Creat pentru comunitate, festivalul continuă și în acest an misiunea începută în 2014, aceea de a asigura publicului acces la educație prin teatrul de animație, prin care de asemenea urmărește să dezvolte schimburile interculturale între Craiova și alte orașe ale lumii și să atragă noi categorii de public din diverse medii culturale.

Puppets Occupy Street a reușit să câștige încrederea și simpatia craiovenilor, devenind evenimentul pe care și l-au asumat ca fiind al lor, pe care îl așteaptă cu încântare și curiozitate și pentru care primesc în fiecare an admirația și recunoștința organizatorilor. Participarea extraordinară a publicului este motorul care pune anual în mișcare acest maraton al artei animației în capitala Olteniei.

__________________

Puppets Occupy Street, the first and only festival of animation art in Romania, which is performed exclusively in unconventional places and brings altogether only independent artists and private bands, is getting ready to occupy the streets of Craiova once again during the well-known time period of 25th of August to 1st of September, with its 5th edition.

In 2018, puppeteers from around the globe, giant puppets, allegoric cars, performances on the streets, in parks, gardens, public plazas, workshops, exhibitions put Earth in the centre of Puppets Occupy Street’s universe and announce the closing of the cycle with stories, happenings and creations that have given meaning to the primordial elements, Water, Fire, Air, under which symbol the last three editions of the festival have been.

Puppets Occupy Street is managed by “Colibri” Theatre and financed by the City Hall and the Council from Craiova, enjoying support from partners in public and private domains: independent agencies, cultural institutions, order forces, also from an increasing number of volunteers and sponsors.
For the fifth edition of the Puppets Occupy Street Festival, private theatre companies and independent artists from 17 countries have announced their participation.

Puppets Occupy Street – Earth Edition 2018 means almost 400 performances, free of charge for the public, taking place in over 20 locations at the same time, in contrast to the first edition in 2014 in which during the eight days of festival, there were 85 performances.
Created for the community, the festival continues this year its mission that has begun in 2014, the mission of insuring the public access to education through animation theatre, which also seeks to develop intercultural exchanges between Craiova and other cities of the world and to attract new audiences from more diverse cultural environment.

Puppets Occupy Street has succeeded to earn the locals’ trust and admiration, turning into the event which they acquired to be theirs, which they wait for with joy and curiosity and which for they receive the organizers’ admiration and gratefulness every year. The terrific participation of the audience is the engine that gets in motion this marathon of animation art in the capital of Oltenia every year.

 

 

 

 
 

Da mai departe:

Facebook
Youtube
Instagram