Teatrul pentru copii si tineret - Colibri

Mesajele Zilei Internaționale a Teatrului pentru Copii și Tineret – 20 martie

 Yvette Hardie, președinte ASSITEJ (Asociația Internațională a Teatrelor pentru Copii și Tineret), transmite cu această ocazie următorul mesaj:

Du un copil la teatru astăzi! Sau adu teatrul la un copil? Sunt ele la fel de importante? Anul acesta avem două mesaje - unul din SUA, altul din Syria - ce reprezintă două puncte de vedere din realități diferite.

#Du un copil la teatru a fost încă din anul 2012 mesajul nostru pentru toată lumea, când se sărbătorește Ziua Internaţională a Teatrului pentru Copii şi Tineret, pe 20 martie, ocazie cu care reafirmăm angajamentul nostru în ceea ce privește dreptul fiecărui copil de a participa la experiențe artistice create special pentru ei. Anul acesta aș dori să susțin faptul că reversul sloganului nostru este mult mai justificat și la fel de important. 

Când luăm în considerare faptul că milioane de copii trăiesc în zone fără acces facil la un teatru (în special unul conceput pentru ei și nevoile lor), în calitate de artiști, noi trebuie să ne extindem noțiunea despre ceea ce ar putea însemna teatrul, dacă într-adevăr credem în artă ca unul din drepturile fundamentale ale omului. Bineînțeles, această idee nu este nouă în istoria teatrului, dar cumva diferența dintre formal și informal încă pare să străbată sistemul nostru de valori și cunoștințele noastre despre calitatea actului artistic atunci când vorbim despre teatrul pentru publicul tânăr.
De multe ori avem nevoie de acea magie primară care poate transforma un spațiu precum un teren prăfuit, o sală de primărie, o clasă de școală, sau o tabără de refugiați, nu doar pentru că este mai practic și mai economic să întâlnești acolo copii aflați în situații de viață curente, ci și pentru că, în profunzime, acest lucru chiar este o magie.

Teatrul presupune întotdeauna transformare. Capacitatea sa de a transforma spații obișnuite sau chiar aflate în criză, în spații unde imaginația este activată și se dezvăluie cele mai neașteptate posibilități, este unică. Ea oferă un moment în care copiii pot fi martorii unor schimbări sociale majore. Aici ei pot vedea că schimbarea este posibilă. Că magia se poate ivi și din lucrurile simple, lumești. Că bucuria poate fi regăsită până și în cele mai sărace locuri. Calitatea unei experiențe teatrale care atinge acest miracol nu este cu nimic mai prejos față de experiența zborului într-un spațiu special amenajat, conceput și tehnologizat pentru a avea totul la dispoziție în acest sens.

Desigur, nu negăm nicio clipă senzația deosebită creată, particulară spațiilor teatrale special amenajate. Dar pentru copiii care sunt asaltați zilnic de problemele vieții din zonele de război, care trăiesc în sate răsfirate, sau în zone urbane în sărăcie, trebuie să existe și alte soluții. Și acest tip de transformare poate face o diferență profundă asupra experienței lor de viață.
În timp ce oamenii de teatru s-au concentrat pe practici inovative în ceea ce privește teatrul pentru publicul tânăr, cu toții trebuie să ne întrebăm cum poate teatrul să ofere experiențe cu adevărat transformative – oriunde s-ar afla audiența – și să facă din acest lucru o realitate.

Așadar, haideți să ne străduim cu toții să ducem un copil la teatru…și să ducem teatrul la copil în 2018.

The message from Yvette Hardie

Take a child to the theatre today! Or Take theatre to the child? Are they equally valid? This year we have two World Day message writers – one from the USA and one from Syria – who represent these two points of view speaking from starkly different realities.
#Take a child to the theatre has been our rallying cry since 2012 as we celebrate the World Day of Theatre for Children and Young People every 20th March and reaffirm our commitment to every child’s right to artistic experiences created especially for them. This year I would like to argue that it’s reverse is often more justified and equally as important.
When we consider the millions of children who do not live within the easy reach of a theatre building (especially one designed for them and their needs), we must as artists expand our notions of what theatre can be if we truly believe in the arts as a basic human right. Of course this idea is not new in the history of theatre, but somehow the distinctions of formal vs. informal still seem to pervade our value systems and our notions of quality when we talk about theatre for young audiences.
The rough magic that can transform a dusty playground, or a township hall, a school classroom, or a refugee compound, is often what is most needed – not just because it is more practical and economical to meet children in their everyday circumstances, but also, more profoundly, because it IS magic. 
Theatre is always about transformation. Its capacity to transform a space of ordinariness and even crisis, into a place where the imagination is activated and unexpected possibilities unfold, is unique. It offers a moment in which children can experience powerful social change in action. Here they can see that change is possible. That magic can come from the mundane. That joy can be found even in the most deprived of spaces. The quality of a theatre experience that achieves this miracle is not less than one which allows us to take flight in a specially designed cocoon, with technology and design fully at our disposal.
Of course, we do not for a moment deny the special experience that is so particular to the dedicated theatre space. But for children experiencing the daily assault of life in a warzone, for children living in far-flung rural villages, for children living in inner-city poverty, there have to be other options. And this kind of transformation can make a profound difference to their experience of the world. 
As theatre practitioners focused on innovative practice in theatre for young audiences, we all need to ask how theatre can bring about truly transformational experiences –wherever it can find an audience – and to make these a reality. 
So let us work together to Take a Child to the Theatre… And Take Theatre to the Child in 2018.
Yvette Hardie
President of ASSITEJ

2018 WORLD DAY MESSAGE FROM MOHAMAD AL JOUNDE
The message from Mohamad Al Jounde

Theater is still one of the best ways to express yourself and a mirror to show people what’s good and wrong in our world. The stage is a space where you can create your own world, where you can feel your dreams coming to life. The kids I used to work with were able to show us their past, and the future they wanted, by the play they wrote and acted. They were able to influence people’s emotions and give them the chance to live what was real for those kids, because they never acted, but they were showing their feelings and their reality in a touch of art.
Mohamad Al Jounde
Mohamad Al Jounde, from Syria, won the 2017 International Children’s Right Prize, from the KidsRights foundation. He is 17 years old. Here is his story, as related by KidsRights website :
"Mohamad grew up in Syria, but fled for Lebanon when life became too dangerous at home. Like thousands of other refugee children in the country, he couldn’t go to school, so he set out to make a difference for children in the same situation. Despite of the difficult circumstances he was living in, Mohamad built a school in a refugee camp. At the age of 12 already, he was teaching maths and photography. Now 200 children access their right to an education here. Mohamad helps children to heal, learn and have fun with games and photography. He is a natural storyteller, raising awareness about the challenges refugee children face by bringing their stories to a wider audience."

The message from Mo Willems

World day of theater for young audiences? Really ?
Why would you, of all people, take a kid to see “children’s theater”?
Don’t you have better things to do than watch a bunch of adults, who are usually so serious and dull, being silly or loud or sad or ridiculous just to amaze a kid you love? I mean, who wants to be transported into a world of imagination and story? Who wants to experience characters and emotions that are both otherworldly and completely relatable? Do you really need the magic, the transformative magic of a live performance, in your life? Is seeing that magic through a child’s eyes right for you? Let’s get real here: do you like creating memories that will be the springboard for future play in a young person you love?
Wait. 
That sounds amazing.
When you’re snuggled in your seats and the curtain rises, know that you’ll see more than just a show; you will experience a new, special connection with a child who is special to you.
Oh, and that kid will probably have fun, too.'
Mo Willems
Author, illustrator, playwright, former child.
Ps: world day of theater for young audiences is March 20, 2018. But, the transformative magic of theater has been extended indefinitely.
The graphical message from Mo Willems
For WDT 2018, Mo Willems sent a special message from his famous Pigeon character download it HERE
Mo Willems
Mo Willems, from the USA, works in children’s books, TV, theater, and bubble gum card painting. He has garnered 3 Caldecott honors, 2 Geisel medals, 5 Geisel honors, 3 Carnegie medals, 6 Emmys, and multiple bubble gum cards. His most recent play, Naked mole rat gets dressed: the rock experience, premiered at the Seattle Children’s Theater in March 2018
Mo Willems is the award-winning and New York Times bestselling author of Don’t Let the Pigeon Drive the Bus, the Elephant and Piggie series, and Knuffle Bunny to name a few.

Visit Mo Willems’s blog HERE

http://www.assitej-international.org/en/2018/03/2018-world-day-of-theatre-by-yvette-hardie-president-of-assitej/

 

Da mai departe:

Facebook
Youtube
Instagram